BLOG

MULTI (t) ASKING! HARDPOWER!

By 12 juni 2017 No Comments

VRAGEN WE NIET TEVEEL VAN ONSZELF!

Hoe vaak vraag je jezelf wel eens af, waar ben ik mee bezig? Het moet altijd meer, beter, foutloos, empatischer, gewiekster, brutaler, zakelijker…..

Nog even dit, nog even dat, nog even zus, nog even zo…….En langzaam aan raken we steeds meer verwijderd van de persoon die we in de kern zijn. Met al onze onhebbelijkheden en met al onze talenten.

Laatst zei een oude bekende tegen mij; “Ik ken jouw schaduw kanten”. Ik dacht, ja ik ook, ik benoem ze alleen anders. Ik noem dat mijn levenspad, daar waar ik de balans al vaker in de waagschaal heb gelegd. We hebben allemaal karakterstructuren die ons plezierig stemmen en waar we soms zelf met afschuw naar kunnen kijken. Hoe liefdevoller we naar onszelf kunnen kijken, hoe meer vergevingsgezind we kunnen zijn naar alles wat we zijn. Perfectie bestaat alleen in ons hoofd, we creëren zelf beelden waaraan we moeten voldoen. De vraag is alleen; voor wie?

Om ons te ontwikkelen, er toe te doen, slaan we de hele dag dingen op! De prikkels zijn heden ongekend. Het verwerken van alle informatie vergt veel energie in ons hoofd en het lichaam onloopt deze verandering niet. Meer en meer mensen vervallen in verkrampte spieren, hoofdpijn of algehele malaise in het lijf. We verwerken per dag momenteel zo een beetje evenveel als 60 jaar geleden in een heel mensenleven.

 

 

WAT IS NOU GOED VOOR JE?

De ene heeft een ander energielevel dan de ander. Oordeel dan dus ook niet voor die ander maar zie je eigen perspectief! Voel, wees bewust en draag uit wat jij voelt, dat is het meest congruent. In alle gelijkwaardigheid kun je je eigen doel (lees missie, passie) er boven uit laten steigen. Hoeveel dingen kunnen we naast elkaar doen? Een ding is wetenschappelijk vastgesteld, multitasken kan niemand, als we spreken over efficiëntie.

Efficiëntie of doelmatigheid is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken. (Metafoor: de korte route naar het doel.) Een proces wordt efficiënt genoemd als het ten opzichte van een norm weinig middelen gebruikt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op  tijd, inspanning (manuren), grondstoffen of geld. Een verwant begrip is rendement.

Effectiviteit of doeltreffendheid daarentegen geeft aan dat de uitkomst van het proces gerealiseerd wordt. (Metafoor: het doel raken.)
In tegenstelling tot efficiëntie heeft het dus geen betrekking op het proces zelf, maar op de uitkomst ervan.

Normaliter probeert men processen zo te organiseren dat ze zowel efficiënt als effectief zijn. Dan spreekt men ook wel van het verhogen van de productiviteit. Dit is niet eenvoudig, omdat efficiëntie-doelstellingen in conflict kunnen komen met de effectiviteit.

Focus en aandacht voor een ding tegelijk is het meest effectief. Alles wat je aandacht geeft groeit. Stap voor stap!

Behoefte aan een gesprek? hannekemouw@gmail.com of bel me 06-54394566 www.hannekemouw.nl