BLOG

Versnellen of vertragen? Leven op blanco of vol in je kleur!

By 18 juni 2018 No Comments

Leven op blanco. Het uitschakelen van al je gevoelens uit om te overleven.

“Versnellen of vertragen? Het leven is ontzettend hectisch”(?) Hoe fijn is het dan dat iemand zonder oordeel over je schouder meekijkt.”

Prestatiedruk, narcisme, egoïsme, status verslaafd, geld obsessie, “leef”-armoede.

De maakbare wereld en prestatie maatschappij doen vermoeden dat iedereen maar succesvol moet zijn op een hoger plan.

“Het zijn juist vaak de passies, de emoties zoals jaloezie en woede, die mensen ongevoelig maken voor wat anderen voelen en willen.”

Wie handelt tegen zijn gevoel in, kan niet goed van zijn omgeving genieten. Wil je daar wat aan doen, dan moet je in plaats van een lijder een leider worden. Dat kan door te oefenen in het keuzes maken zonder onzekerheid en gepieker vooraf of schuldgevoel en teleurstelling achteraf.

Hanneke Mouw, (ik dus), zie in de praktijk als iemand zich durft over overgegeven aan dat wat hem/haar belemmerd , dat het obstakel als sneeuw voor de zon kan verdwijnen of het eigen inzichtenproces kan uitmonden tot het loslaten van al die patronen waarin men zich eerder staande houden, zonder te zien dat het oud stuk was, wat in de tegenwoordige tijd eigenlijk geen functie meer had. Dat is enorm bevrijdend!

We neigen allemaal naar obsessie.  Als we hebben gemerkt dat enig vorm van afleiding ons stilt in onze onrust, en we patronen leren herkennen en aandacht brengen naar dat waar we willen zijn of naar toe willen dan kunnen we ons zelf helpen in balans te blijven en te “leven” in plaats van te “overleven”.

De leegte, de eenzaamheid en de beperkte aandacht voor de beleving van de ander, gecombineerd met een matige hechting, structurele frustratie en intense teleurstelling in anderen, geven genoeg vruchtbare stof tot coaching en reflectie. Er zijn vele manieren om onze patronen bloot te leggen. Ik geloof dat het levenspad al in je zit. De vraag is of je luistert naar je eigen behoefte en rijkgevulde bestemming. En zit dat dan in zingeving, liefde, leefomstandigheden, materie, status, geld? 

Wat levert je huidige situatie je op, en wat kost het je qua emotie, energie en in je eigen status quo leven? 

Gezamenlijk onderzoek van de persoonlijke stijl, gerichte oefeningen in mentaliseren, dagboek bespreking en een bevrijdende discussie over beperkende overtuigingen kunnen gave ontwikkelimpulsen geven tijdens dergelijke vorm van coachingstrajecten. Zonder extra tools, papier en staatjes kun je ook je leven vormgeven door juist dingen te laten ontstaan, vertrouwen op je basis, die mag je dan wel eerst helder voor ogen hebben en echt voelen. 

“Je ziet de coach als iemand die als spiegel kan fungeren in de zoektocht naar geluk. Je bent eerlijk en direct met elkaar tijdens gedachtewisselingen metals einddoel: gemoedsrust. Op gelijkwaardige basis en zonder barrière”.

Banaal en nutteloos? 

Voel je je ongelukkig? Depressief? Ga op een cursus mindfulness. Heb je stress op werk, verslaafd aan je nukken? Neem een coach. De snelheid waarin we iets in ons leven moeten doen, is de afgelopen jaren toegenomen. Fastfood, speeddates, powernaps, bijna alle aspecten van het bestaan hebben een versnelling doorgemaakt. En dat vinden we moeilijk. Dus zoeken we hulp bij een coach of psychotherapeut om rustig te worden.

Behoefte aan een gesprek? Mail: hannekemouw@gmail.com www.hannekemouw.nl